Är datorn på väg bort?

juli 23, 2018

Det var egentligen först på 1980-talet som datorn slog igenom i samhället och världen. Detta är inte så lång tid tillbaka om vi tittar historiskt sätt. Men hur ser det ut framöver? Kan datorn vara på väg bort igen, för att istället bana väg för den nya tekniken?

Datorn bakåt i tiden

I max 40 år har datorn använts frekvent i de svenska hushållen, men i många hushåll har den använts i betydligt färre år än så. Idag är det den äldsta generationen som inte har tagit datorn till sig, men om några år så är det stor chans att flertalet kan hantera datorn.

Ingen hade kunnat tro att datorn och dess användande skulle slå igenom så stort som det gjort genom åren, framför allt sedan internet kom till. Detta blev till en daglig användning för många och i skolorna introducerades datorn under 1990-talet för att sedan under 2000-talet även finnas med i betydligt större omfattning.

Datorn idag

Idag används datorn av flertalet generationer. Det är ett arbetsredskap för många arbetsplatser och något som skulle vara svårt att vara utan. Det sker dagligt arbete i datorn och även kommunikation med andra.

Det är dock en fråga som nu ställs. Kommer datorn att försvinna bort snart igen? Frågan kommer med anledning av den utveckling som har skett i surfplattor och mobiltelefoner. Idag går det att göra allt mer i surfplattan och telefonen, dessutom är dessa betydligt enklare att ta med sig än datorn. Kan vi snart se att dessa enheter istället kan kopplas till större skärmar, så att vi ej längre behöver datorn?

Idag är detta en utvecklande fråga på högskolan, där tekniklinjerna fortsätter med att arbeta med utvecklingen kring tekniken. Är du intresserad av att söka till dessa program? De går att söka till via ett högskoleprov eller via sina tidigare betyg från gymnasiet.

Datorn vs surfplattan och mobiltelefonen

Datorn i jämförelse med surfplatta och mobiltelefon är ej lika smidig som de sistnämnda. I en mobiltelefon kan mycket komma en snabbt tillhanda. Det går att ladda ner saker snabbt och allting finns samlat i denna. Det går att arbeta i den och även sköta kommunikation av olika slag. En dator är större och ej lika tillgänglig. Det går inte längre att ladda ner allt till datorn som det går till en surfplatta och mobiltelefon.

Då samhället blir mer och mer effektivt, det tänks effektivitet dagligen, och allt skall gå så snabbt och smidigt som möjligt, så är det möjligt att datorn kan komma att bli helt ersatt. För att den skall kunna ersättas så behövs det dock tillbehör till surfplattan och telefonen för att det skall vara möjligt. För att kunna arbeta så behövs det större skärmar att arbeta vid för att det skall vara möjligt.