Informationsteknik , IT

februari 2, 2019

Denna artikel kommer inte att handla om filmen IT som man skulle kunna tro utav titeln att döma. I stället kommer den att handla om informationsteknik som används inom datortekniken. Begreppet kom till mellan åren 1992 -1994 och innebär den nya möjligheten att hantera ljud, bilder och kommunikation med datorn. Nedan kommer kort information om olika typer av IT som finns.

Internet

Under slutet av 1980-talet skapades standarden för att överföra och beskriva hemsidor (HTTP och HTML). Internet blev väldigt populärt och ökade i antalet användningar på 1990-talet och det var på grund av webbens standardisering. På grund av internet har företag kunnat skapa hemsidor där de kan göra reklam för sig själva och på så sätt kommunicera med sina kunder.

E-post

Detta kommunikationssätt uppstod redan på 1960-talet men på den tiden kunde man endast skicka epost mellan olika användare på samma dator. Detta utvecklades senare till att vi hela 9 år senare kunde skicka E-post från dator till dator med hjälp av APARNET som var internets föregångare. Mejl är fortfarande en av våra största kommunikationskällor över internet.

Telefoni

Denna apparat skapades på sent 1870-tal men det var inte för användning av privatpersoner. Telefonen skapades som ett hjälpmedel för järnvägen. Tidigare hade järnvägen använt sig av telegrafen som endast kommunicerade genom ljud. Telegrafen var inte heller särskilt effektiv för långdistanssamtal. På järnvägens stationer behövde man dessutom prata med varandra för att bland annat kunna varna för eventuella faror så som snöstormar. Detta blev det ändring på när telefonen hade skapats. Då kunde stationerna ringa och prata med varandra.

Telefonen kom in i alla människors hem efterhand och även företag började använda sig av den. Till Sverige kom den år 1892. Då hade designen förändrats och istället för att ha en stor klump på väggen, kunde man nu ha telefonen stående på ett bord. Telefonen är det som används mest för kommunikation mellan företag och privatpersoner idag.

Fax

Redan år 1843 skapades faxen. Det kan vara svårt för många att veta vad en fax är idag. Den används nämligen inte lika mycket längre. Faxen skapades för att skicka meddelanden mellan olika kontor. Faxen skapades långt innan telefonen och ville en person få över ett meddelande snabbt, använde denne faxen. Faxen har inte försvunnit helt, men den används inte lika mycket som förr. Idag har vi telefon, datorer och IPad som vi istället använder oss av när vi behöver kontakta någon snabbt.

Företag och i stort sett alla privatpersoner använder sig av IT. Du kan ta ett företagslån om du vill få hjälp att starta upp det. Kanske behöver du ha råd med att köpa in telefoner, datorer, kopieringsmaskiner eller liknande till företaget då dessa maskiner är dessutom väldigt dyra.