Microsoft .NET

maj 15, 2018

Det finns en mängd olika programmeringsspråk, fler tillkommer hela tiden och rent historiskt sett har det funnits många olika varianter genom åren. Många av dessa gamla språk blev inte så långlivade medan andra fortfarande finns, dock oftast i ett modifierat och moderniserat format för att kunna passa ihop med dagens IT-system och lösningar. De allra flesta utvecklare idag arbetar på Microsofts utvecklingsplattform, som kort och gott kallas ”.NET”. På denna plattform samlas flera olika språk och tillämpningar, där de vanligaste heter C# och VB. Just VB är numera ett ganska gammalt språk, men finns kvar på många arbetsplatser som del av äldre applikationer och system. Många tillämpningar som är skrivna i VB görs om till bland annat C#, även om en del företag inte prioriterar detta då det ofta blir ganska kostsamt.

En .NET-utvecklare arbetar vanligen med en rad olika applikationer, men gemensamt för allt detta arbete är själva programmeringen som sköts i Microsofts egen utvecklingsmiljö: Visual Studio. Här går det att arbeta med källkod för en mängd olika programspråk, samt förstås också testköra den kod som skrivs. Det har funnits en mängd olika versioner av Visual Studio under åren och allteftersom det kommer nya varianter så har de förädlats på olika sätt. Bland annat har fler funktioner integrerats i utvecklingsmiljön, som underlättar för flera utvecklare att arbeta tillsammans och för att de personer som arbetar som testare ska kunna komma åt utvecklarnas arbete.

Man kan arbeta med en mängd olika .NET-tillämpningar som programmerare. För bara 10 år sedan så var webbutveckling skild från programmeringen av Windows-applikationer, men idag är det mesta integrerat. Detta är egentligen inte särskilt konstigt, eftersom utvecklingen går mot miljöer där man ser webben som en självklar del av IT-systemet. Lika självklart som det är att man kommer åt en applikation sittandes vid en och samma dator så ska man också komma åt relevant information via ett webbgränssnitt – från en annan dator, en mobil eller surfplatta. Eftersom Microsoft också har en mobilplattform kan man förstås också utveckla den här typen av programvara genom Visual Studio.

Det smidiga med Visual Studio är att det är lätt att följa koden när programmet körs, för att man enkelt ska kunna upptäcka fel i koden. Man ser helt enkelt var någonstans, det vill säga på vilken kodrad, som programmet stannar och kan enkelt åtgärda det som behövs.