Photoshop

januari 21, 2018

Den som arbetar mycket med bilder, både för vanlig hantering och för redigering, behöver någon form av bildredigeringsprogram i datorn. De inbyggda i Windows, som Paint, räcker förvisso till ibland men för avancerad hantering krävs andra program. Ett av de mest erkända inom detta område är Photoshop, som funnits på marknaden i många år. Photoshop är en mycket avancerad programvara och den kan rentav vara lite för komplicerad i vissa avseenden. Dock finns alla funktioner tillhands för den som behöver det, så det är bara att börja prova sig fram – eller allra helst gå en kurs så man lär sig grunderna i programmet.

Många använder Photoshop för relativt enkel redigering och det finns en ”lättare” variant av programmet som heter Photoshop Elements, som räcker till för de allra flestas behov. Några mycket bra funktioner är möjligheten att göra avancerade urklipp ur bilderna med så kallat ”lasso”-verktyg och enkelt färglägga en bakgrund med en färgpyts. Exempelvis kanske du har en bild med en bakgrundsfärg som du inte gillar. Här kan du enkelt öppna bilden i Photoshop och byta bakgrundsfärgen till vitt eller något helt annat. Möjligheten att jobba med olika lager i bilden är också mycket användbar.