Word och Excel

augusti 4, 2018

Externa datorprogram är något som behövs av många människor för att kunna arbeta vid datorn på effektivast sätt. Detta gäller framför allt på en arbetsplats då det är vanligt att arbeta både med ordbehandling och excel, dessa datorprogram är ej inkluderade i datorn. Båda programmen är dock lättlärda och enkla att hantera. Ordbehandlingsprogram Word heter det program som är det mest vanliga att skriva i sedan många år tillbaka i…

Det var egentligen först på 1980-talet som datorn slog igenom i samhället och världen. Detta är inte så lång tid tillbaka om vi tittar historiskt sätt. Men hur ser det ut framöver? Kan datorn vara på väg bort igen, för att istället bana väg för den nya tekniken? Datorn bakåt i tiden I max 40 år har datorn använts frekvent i de svenska hushållen, men i många hushåll har den…