Blended learning

augusti 21, 2018

Vilket är egentligen det bästa sättet att lära sig nya saker på? Det finns många olika pedagogiker och en av dessa är så kallad blended learning som brukar översättas till blandade lärmiljöer på svenska. Blandat lärande går till på så sätt att det dels består av det traditionella klassrummet med en lärare som föreläser vid en tavla och elever som sitter vid sina bord, och dels består av eget lärande framför en dator eller platta.

En metod inom blended learning kallas för NUDU. NUDU kombinerar nära undervisning och distansundervisning och innehåller alltså regelbundna träffar som kombineras med träffar via datakommunikation på distans.

Ytterligare en metod inom blended learning är det omvända klassrummet eller det flippade klassrummet som det också kallas. I detta klassrum vänder man på det traditionella lärandet och kan t.ex ha den traditionella lärarföreläsningen enbart via webbklassrummet och istället bara ha laborationer i det klassrummet när eleverna träffas fysiskt. Detta gör att eleverna kan gå igenom föreläsningen innan de ses och på så sätt kan tiden i klassrummet ägnas åt fördjupning och frågor som det annars inte skulle ha funnits tid till.

Fördelar med ett omvänt klassrum

  • Eleverna blir mer aktiva och får ta ett eget ansvar för sitt lärande.
  • Läraren kan ägna mer tid åt frågor från eleverna på lektionerna så att de kan få en djupare förståelse för ämnet.
  • Läraren får mer tid till att förklara ämnet djupare än att bara gå igenom grundläggande fakta.
  • Eleverna kan jobba utifrån sitt tempo och kan se föreläsningarna flera gånger.
  • Eleverna missar inget av de läraren säger och behöver inte vara stressade av att hinna anteckna allt som sägs i föreläsningen.
  • Anses leda till att elever breddar sitt lärande och blir engagerade även i andra ämnen.

Nackdelar med ett omvänt klassrum

  • Kräver en bra dator med stabil och snabb internetuppkoppling vilket inte alla elever har tillgång till .
  • Behöver inte innebära bättre kvalitet på föreläsningarna.
  • Kan vara svårt för elever att hinna med att se alla föreläsningar i hemmet.
  • Vissa elever har svårare än andra att ta eget ansvar och verkligen gå igenom föreläsningarna på egen hand vilket gör att de halkar efter de mer studiemotiverade eleverna.

En pedagogik som påminner om blended learning är flexibelt lärande. Flexibelt lärande kan dock ske helt på distans. Blended learning ska däremot alltid även innehålla fysiska träffar och kan därför bara delvis ske på distans.

Idag finns det flera distansutbildningar på nätet varav vissa är helt på distans medan vissa kombinerar fysiska träffar med distansträffar. Exempelvis informerar

Nätbildarna om olika distansutbildningar som folkhögskolor erbjuder.

Om du vill studera på distans vid universitet och högskolor så finns dessa samlade på

Antagning.se. Här finns även traditionella kurser och program där den största delen av undervisningen sker via fysiska träffar.