Word och Excel

augusti 4, 2018

Externa datorprogram är något som behövs av många människor för att kunna arbeta vid datorn på effektivast sätt. Detta gäller framför allt på en arbetsplats då det är vanligt att arbeta både med ordbehandling och excel, dessa datorprogram är ej inkluderade i datorn. Båda programmen är dock lättlärda och enkla att hantera.

Ordbehandlingsprogram

Word heter det program som är det mest vanliga att skriva i sedan många år tillbaka i datorn. Detta tillhör Officepaketet och är ofta något som ej ingår vid köp av datorn. Vanligtvis köps detta program till och då det är något som arbetas vid ofta så är det värt att köpa detta som ett tillbehör. Även för barn och skolelever så är Word ett känt program att arbeta i. Det går att skriva, men också redigera dokument, på ett enkelt men professionellt sätt.

Tyvärr så är Word ett program som av några laddas ner olagligt, men som tur är så är många funktioner i dem spärrade så att det inte går att använda dem alla vid denna typ av nedladdning. Det som alltid rekommenderas är att köpa programmet i butik så att hela versionerna ges tillgång till.

Med Word så skrivs det men kan också tillsättas bilder. Det är vanligt att författare använder Word att skriva i då det är så användarvänligt. Det räknas ord och stilarna på texten kan varieras i det oändliga, något som är en fördel för att få texten precis så som en vill ha det. Det följer även med en mängd olika symboler som kan införas i texten, så även färdiga mallar för den som skall skriva kapitel, stycken etc.

Excel

Excel är också ett program som finns inkluderat i Officepaketet för datorer. Excel är ett program som kan upplevas som svårt att hantera, men när en har lärt sig programmet så är det väldigt enkelt och kan förenkla en hel del uträkningar genom formlerna som används i det.

I excel så rekommenderas det att föra olika uträkningar till företaget. Genom olika uträkningsformler i programmet så är det lätt att lägga till siffror och även ta bort. Summan kan hela tiden stå kvar så att det räknas automatiskt. Ett väldigt bra program att använda till olika saker.

Excel är ett vanligt program att använda på företaget för att bland annat räkna ut vinster eller förluster, för att räkna på företagslån och andra krediter, för att föra statistik av olika slag etc. Den har många användningsområden och många använder programmet med färdiga mallar för företaget vilket gör att det går snabbt att arbeta i det och hela arbetsprocessen förenklas.

Officepaketet

För att inte köpa enstaka program så brukar hela Officepaketet istället köpas. Detta paket innefattar Word, Excel och Powerpoint. Powerpoint är ett program där presentationer kan skapas i. Med bild och text kan föreläsningar skapas, även med tillhörande ljud. Vanligt att använda för presentationer och föreläsningar av olika slag.

Det finns kurser att gå för de olika programmen, för att få en genomgång av de grundläggande funktionerna och även på en mer avancerad nivå om så önskas.