Det var egentligen först på 1980-talet som datorn slog igenom i samhället och världen. Detta är inte så lång tid tillbaka om vi tittar historiskt sätt. Men hur ser det ut framöver? Kan datorn vara på väg bort igen, för att istället bana väg för den nya tekniken? Datorn bakåt i tiden I max 40 år har datorn använts frekvent i de svenska hushållen, men i många hushåll har den använts…