Under 90-talet och det tidiga 00-talet, när internet och webben ännu var i sin linda, var det ganska komplicerat att komma igång med en egen hemsida. Man var inte sällan tvungen att lära sig skriva HTML-kod för att skapa en egen sajt. I mitten av 00-talet började dock bloggande bli vanligt och så enkelt att vanliga personer utan särskilt mycket kunskaper om datorer och internet kunde skapa sig en egen…

Informationsteknik , IT

februari 2, 2019

Denna artikel kommer inte att handla om filmen IT som man skulle kunna tro utav titeln att döma. I stället kommer den att handla om informationsteknik som används inom datortekniken. Begreppet kom till mellan åren 1992 -1994 och innebär den nya möjligheten att hantera ljud, bilder och kommunikation med datorn. Nedan kommer kort information om olika typer av IT som finns. Internet Under slutet av 1980-talet skapades standarden för att…

Det finns en mängd olika teknik och programvaror att förhålla sig till som musiker idag. Det varierar helt beroende på vad just du eller ditt band behöver. Ett steg i rätt riktning är att ta reda på vilken typ av dator just du och ditt band kan ha mest nytta av. Behöver ni till exempel en bärbar dator för att kunna genomföra en inspelning av livemusik eller en stationär dator…

Blended learning

augusti 21, 2018

Vilket är egentligen det bästa sättet att lära sig nya saker på? Det finns många olika pedagogiker och en av dessa är så kallad blended learning som brukar översättas till blandade lärmiljöer på svenska. Blandat lärande går till på så sätt att det dels består av det traditionella klassrummet med en lärare som föreläser vid en tavla och elever som sitter vid sina bord, och dels består av eget lärande…

Word och Excel

augusti 4, 2018

Externa datorprogram är något som behövs av många människor för att kunna arbeta vid datorn på effektivast sätt. Detta gäller framför allt på en arbetsplats då det är vanligt att arbeta både med ordbehandling och excel, dessa datorprogram är ej inkluderade i datorn. Båda programmen är dock lättlärda och enkla att hantera. Ordbehandlingsprogram Word heter det program som är det mest vanliga att skriva i sedan många år tillbaka i…